22 דוגמאות לדמויות אירוניה וסאטירה באינדונזית

דמות דיבור אירונית היא דמות דיבור המשמשת לרמז מישהו באמצעות שתי אמירות בעלות משמעויות הפוכות. בינתיים, דמות דיבור סאטירית היא דמות דיבור המשמשת לרמ...

21 דוגמאות לדמויות אנטיקלימקס באינדונזית

ב מיני דמות דיבור, אנחנו יודעים שיש מיני אישורים, כל מיני סאטירה, סוגים של דמות השוואה של דיבור, סוגים של דמות סתירת דיבור, סוגים של חזרה. דנו במספ...

24 דוגמאות לאירוניות וציניות באינדונזית

בעבר, הכרנו כמה דוגמאות לכל מיני סאטירה. הפעם נדע במיוחד כמה דוגמאות בין כמה וכמה כל מיני סאטירה. ישנם מספר סוגים של דמות דיבור של סאטירה, כלומר אי...

12 דוגמאות לדמויות Epizeukis באינדונזית

מ הרבה כל מיני דמות דיבור, אנו יודעים שאחד מהם הוא דמות חזרה של דיבור. חזרה הוא סִגְנוֹן שפה המשתמשת בחזרה מִלָה, ביטוי או סעיף במשפט. דמות הדיבור ...

10 דוגמאות למשפטים חוזרים באינדונזית

על פי סולדי (2014), חזרה היא חזרה על אותה יחידה מילונית שהוזכרה בעבר. לולאות יכולות להיות מילים, ביטויים או סעיפים. בנוסף, יש גם לולאות חלקיות ושלמ...

12 דוגמאות למילים נקלטות מהולנדית במשפטים באינדונזית

בעבר ראינו כמה דוגמאות מִלָה קליטה משפות שונות שנדונו במאמרי עבר. מאמרים אלה כוללים: דוגמאות למילות השאלה מערבית, דוגמאות למילות הלוואה מסנסקריט, ד...

47 משפטים של הגדרה ומשפטים של תיאור יחד עם דוגמאות

משפטי הגדרה ומשפטים תיאוריים נמצאים לעתים קרובות בכתיבת מאמרים מדעיים או בכתיבת טקסטים פורמליים. אך מדוע סוג משפט זה קשור לכתיבה מדעית? האם סוג זה ...

דוגמה לפסקת תערוכת סיווג בכלכלה באינדונזית

בהזדמנות הקודמת סקרנו כמה דוגמאות פרגראף פיסקת תערוכה ב שפהאִינדוֹנֵזִיָה כפי ש דוגמה לפסקת הצגת התהליך,דוגמה לפסקת הצגת תהליך על משקאות ו דוגמה לפ...

דוגמה להגדרת פיסקת תערוכה לחינוך

פיסקת התצוגה של ההגדרה היא אחד הסוגים פרגראף פיסקת תערוכה שמכיל את ההגדרה או ההבנה של דבר. מוצג ב פסקה גילוי הגדרות כולל לא רק את ההגדרה או ההבנה ש...

23 דוגמאות למשפטים בודדים פעלים דו-טרנזיטיביים ייעודיים

כמות סוגי משפטים ב שפהאִינדוֹנֵזִיָה ממחיש עד כמה השפה האינדונזית עשירה. יש דוגמאות למשפטים יחידים ומורכבים, משפטים ישירים ועקיפים, משפטים פשוטים ו...

18 דוגמאות למשפטי תואר יחיד באינדונזית

בשפה אִינדוֹנֵזִיָה, סוגי משפטים בודדים מחולק למספר סוגים, כלומר משפטים בודדים של שמות עצם, משפטים יחידיים של תארים, משפטים בודדים מילוליים, משפטים...

10 דוגמאות לשאלות הבהרה באינדונזית

ב סוגי משפטים חקירתיים ודוגמאות, אנו מכירים בכמה סוגים של משפטים חקירתיים, הכוללים משפטים חקירתיים רגילים, משפטים חקירתיים רטוריים, משפטים חקירתיים...

insta story viewer