15 דוגמאות למשפטים צמתיים זמניים "אם", "מאת", "עד" באינדונזית

בהזדמנות הקודמת סקרנו בקצרה אודות צירוף, סוגים של צירופים זמניים; דוגמאות לחיבורים זמניים, דוגמאות לצירופים זמניים מאז, בזמן, תוך כדי, ו דוגמאות למ...

insta story viewer