22 דוגמאות לדמויות אירוניה וסאטירה באינדונזית

דמות דיבור אירונית היא דמות דיבור המשמשת לרמז מישהו באמצעות שתי אמירות בעלות משמעויות הפוכות. בינתיים, דמות דיבור סאטירית היא דמות דיבור המשמשת לרמ...

87 סוגים של דמויות השוואתיות ודוגמאות

מיני השוואה ודוגמאות - דמות דיבור השוואתית היא רק אחת מ כל מיני דמות דיבור. נתון דיבור השוואתי הוא סִגְנוֹןשפה המשתמשת במילים פיגורטיביות כדי להביע...

19 דוגמאות לדמויות רטוריקה באינדונזית

צורה אחת של גיוון מהשפה האינדונזית היא נוכחותה של דמות הדיבור. נתון דיבור זה יכול ליצור רושם של יותר מ- מִלָה שנראה רגיל בהתחלה. ב מיני דמות דיבור,...

21 דוגמאות לדמויות אנטיקלימקס באינדונזית

ב מיני דמות דיבור, אנחנו יודעים שיש מיני אישורים, כל מיני סאטירה, סוגים של דמות השוואה של דיבור, סוגים של דמות סתירת דיבור, סוגים של חזרה. דנו במספ...

24 דוגמאות לאירוניות וציניות באינדונזית

בעבר, הכרנו כמה דוגמאות לכל מיני סאטירה. הפעם נדע במיוחד כמה דוגמאות בין כמה וכמה כל מיני סאטירה. ישנם מספר סוגים של דמות דיבור של סאטירה, כלומר אי...

משפטים סטנדרטיים ולא סטנדרטיים

מתי נעשה סוגי פסקאות, סוגי מאמרים או טקסטים שונים באינדונזית, נרכיב ונרכיב כמה משפטים. משפטים נפוצים ב פסקה, חיבור, טקסט או תקשורת בכתב אחרת הם משפ...

10 דוגמאות למשפטי פיקוד מידע באינדונזית

במילון הגדול שפהאִינדוֹנֵזִיָה (KBBI) מִלָה פקודה היא מילה שמשמעותה להזמין לעשות משהו. ומידע הוא הודעה או חדשות או חדשות על משהו. כך, משפט פקודת מי...

12 דוגמאות לדמויות Epizeukis באינדונזית

מ הרבה כל מיני דמות דיבור, אנו יודעים שאחד מהם הוא דמות חזרה של דיבור. חזרה הוא סִגְנוֹן שפה המשתמשת בחזרה מִלָה, ביטוי או סעיף במשפט. דמות הדיבור ...

7 דוגמאות לדמויות מזודיפלוזיס באינדונזית

הרבה כל מיני דמות דיבור ב שפה אִינדוֹנֵזִיָה. ביניהם סוגים של חזרה, סוגים שונים של אישור, סוגים שונים של השוואת דמות דיבור, כל מיני סאטירה ו כל מינ...

דוגמאות למשפטים מלאים לציון קונוטציה ומשמעותם

משפטים של ביטוי ומשפטים של קונוטציה משמשים לעתים קרובות בשיחות יומיומיות. כדי לגלות מהם משפטים דנוטטיביים וקונוטטיביים, בדיון זה נתאר את המשמעות וה...

insta story viewer