מאפייני משפטים עיקריים ומשפטי הסבר

משפטים הם חלק חשוב בפסקה. פיסקה טובה חייבת להכיל שני סוגים של משפטים שהם "מודיעים" על מטרת הפסקה. שני סוגי המשפטים הם המשפט הראשי והמשפט התומך. שני...

פסקאות דדוקטיביות, אינדוקטיביות ומעורבות

פסקה היא סדרת משפטים המחוברים ביניהם ויוצרים רעיון מאוחד המורכב מהרעיון המרכזי ומשפטי ההסבר. על פי ה- KBBI הגדרת הפסקה היא פרק בחיבור (בדרך כלל היא...

insta story viewer