23 דוגמאות למשפטים בודדים פעלים דו-טרנזיטיביים ייעודיים

כמות סוגי משפטים ב שפהאִינדוֹנֵזִיָה ממחיש עד כמה השפה האינדונזית עשירה. יש דוגמאות למשפטים יחידים ומורכבים, משפטים ישירים ועקיפים, משפטים פשוטים ו...

125 דוגמאות למשפטים לא־טרנסיטיביים, יטרנסיטיביים ודו־טרנסיטיביים

משפט הוא סידור של מילים היוצרות משמעות או משמעות. באופן כללי במשפט יש כמה אלמנטים כגון נושא, פרדיקט, אובייקט ותוסף / השלמה. עם זאת, לא כל סוגי המשפ...

83 דוגמאות למשפטים פעילים דוטרנזיטיביים ותבניותיהם באינדונזית

דוגמאות למשפטים פעילים דוטרנזיטיביים ותבניותיהם ב שפה אִינדוֹנֵזִיָה – עוד אחד מ סוגי משפטים פעילים אשר יהיה נושא הדיון, כלומר משפטים פעילים דוטרנז...

insta story viewer