click fraud protection

בהזדמנות הקודמת סקרנו כמה דוגמאות פרגראף פיסקת תערוכה ב שפהאִינדוֹנֵזִיָה כפי ש דוגמה לפסקת הצגת התהליך,דוגמה לפסקת הצגת תהליך על משקאות ו דוגמה לפסקת הצגת תהליך על אוכל. הפעם נסקור בקצרה על דוגמה לפסקת תערוכת סיווג על הכלכלה.

אַבטָלָה*

מובטלים הם תושבים שאינם עובדים אך מחפשים עבודה או מתכוננים לעסק חדש או תושבים שאינם מחפשים עבודה מכיוון מרגיש שאי אפשר להשיג עבודה או תושבים שאינם מחפשים עבודה מכיוון שהתקבלו לעבודה או שיש להם עבודה אך לא התחילו עֲבוֹדָה.

בהתבסס על הפעילות הכלכלית של הקהילה, ניתן לסווג אבטלה למספר סוגים, כלומר אבטלה ואבטלה חוסר יכולת, אבטלה בלתי נראית או מוסווית ואבטלה או אבטלה גלויים לִפְתוֹחַ.

אבטלה עם מוגבלות היא אבטלה המתרחשת מכיוון שלמישהו יש מוגבלות פיזית או פיזית, כך שבעולם התאגידי קשה להתקבל כעובדים / עובדים.

בינתיים מה הכוונה באבטלה בלתי נראית או אבטלה מוסווית (אבטלה מוסווית / אבטלה בלתי נראית) היא אבטלה המתרחשת כאשר עובדים ניצלו את זמן עבודתם באופן מלא בעבודה, אך ניתן למשוך אותם למגזרים אחרים מבלי לצמצם תְפוּקָהשֶׁלוֹ.

ולבסוף, מה הכוונה באבטלה גלויה או אבטלה גלויה (אבטלה גלויה) היא אבטלה המתעוררת בגלל היעדר אפשרויות עבודה או היעדר אפשרויות תעסוקה.

instagram viewer

כך סקירה קצרה של דוגמאות פסקה תערוכת סיווג בנושא כלכלה. מאמרים קריאים אחרים הקשורים ל סוגי פסקאות יחד עם דוגמאות להן: דוגמה להגדרת פרשנות פיסקת הגדרה, דוגמה לפרגראף של פסקת תמצית האיור, דוגמה לפסקת תערוכת חדשות, דוגמה לסתירת סעיף המיצג,דוגמה לפסקת תמצית השוואתית על חקלאות, דוגמה לפסקת מתווה על הגדרת החינוך, דוגמה לפסקת תערוכה על תהליך הכנת הטופו, דוגמה לפסקת תערוכת סיווג בנושא בריאות,דוגמה לפסקה משכנעת על הסביבה, דוגמה לפסקה אינרטיבית בנושא ספורט, דוגמא לפסקת סיבתיות, דוגמה לפסקה תיאורית על כלכלה, דוגמה לפסקה נרטיבית על בריאות, ו דוגמה לפסקה משכנעת על חינוך. בהצלחה ותודה.

*מְצוּטָט מ כלכלה 2 ל- SMA ו- MA כיתה י"א - משרד החינוך הלאומי, 2009

insta story viewer