click fraud protection

ב סוגי משפטים חקירתיים ודוגמאות, אנו מכירים בכמה סוגים של משפטים חקירתיים, הכוללים משפטים חקירתיים רגילים, משפטים חקירתיים רטוריים, משפטים חקירתיים מוסווים ו משפט לבקש אישור או בירור. משפטים לבירור שאלות הם משפטים חקירתיים המועברים לאחרים לצורך בירור בעיה שהייתה ידועה בעבר לליבת הבעיה. אז, למעשה, ניתן להתייחס למשפט שאלה מבהיר גם כאל אישור למשהו שנחקר.

דוגמא למשפט משפט הבהרה:

  1. האם נכון שספר החבילה שפהאִינדוֹנֵזִיָה זה שלך?
  2. האם התיק הזה באמת שלך?
  3. האם נכון שתהיה רעידת אדמה ביוגיאקרטה?
  4. אז החדשות שהתפשטו נכונות, שאמו היא יצרנית העוגות הטובה ביותר בסולו?
  5. האם זה נכון שאחותך זכתה במקום הראשון באולימפיאדה הלאומית?

חלק מהדוגמאות לבירור משפטי שאלה לעיל נועדו לאשר או לשכנע דבר. אמנם משפט שאלת האישור הוא משפט שלא מבקש הסבר אלא מבקש הצדקה מ המצב שקרה.

דוגמה לשאלת אישור:

  1. האם יש לך פעילויות ספציפיות היום?
  2. האם הספר הזה שלך?
  3. יש לך אח צעיר יותר?
  4. האם אתה הגורם לבעיה זו?
  5. האם אותו אדם הוא בן משפחתך?

אלו דוגמאות לשאלות אישור שמשמשות לעתים קרובות בחיי היומיום. משפט השאלה המבהיר ומשפט שאלת האישור הם יחידה בלתי נפרדת. אם אנחנו במצב של רצון לדעת את האמת של משהו, אז אתה יכול להשתמש במשפטי אישור. עם זאת, אם אנו מצליחים להבהיר את התשובה לבעיה העומדת בפנינו, נוכל להשתמש במשפט שאלה מבהיר.

instagram viewer

כמה מאמרים הקשורים למשפטים חקירתיים כדי להוסיף את התובנה שלך, כלומר דוגמאות למשפטים חקירתיים בשיחה, דוגמה לשימוש בסימן שאלה, דוגמאות למשפטים חקירתיים,משפט הצהרתי ו סוגי משפטים.

insta story viewer