16 דוגמאות לרמיזות וסרקזם באינדונזית

דמות דיבור רמיזה היא דמות דיבור המשמשת להמרצת מישהו על ידי זלזול בעובדה. העובדות המדוברות הן עובדות שמפחיד מישהו שאנחנו רוצים לרמוז עליו. על ידי שי...

18 דוגמאות למילות קליטה בתרגום במשפטים באינדונזית

מסוגי מילים ב שפה אינדונזיה, חלק מהמילים בהן אנו משתמשים הינן אלמנטים מִלָה קליטת תרגום. מילות קליטת תרגום הן מילים שמקורן בתרגומים בשפה זרה. בדיון...

20 דוגמאות למילים כפולות מלאות במשפטים אינדונזיים

מילים כפולות הן מילים שחוזרות על עצמן. מבוסס על סוגי מילים כפולות, קטגוריה זו מחולקת עוד למילים כפולות מלאות, מילים כפולות חלקיות ומילים כפולות פסב...

אנאפורה ודוגמאות באינדונזית

ב שפה אינדונזיה, אנחנו יודעים הרבה כל מיני דמות דיבור. אחת מהן היא אנפורה. אנפורה אשר כלולה ב חזרה זוהי דמות דיבור המכילה חזרה מִלָה או ביטויים במש...

17 דוגמאות למילים נקלטות משפות אזוריות

אִינדוֹנֵזִיָה המורכב מאיים רבים ומנהגים יש כמובן שפות אזוריות רבות. כך עושה סוגי מילים באינדונזית מגוונים. לכן השתמשו שפה אינדונזיה גם לא חוסכת ממ...

8 דוגמאות לביטויים אנדוצנטריים בפרסומות באינדונזית

בגדול, על בסיס האלמנטים סוגי ביטויים בשפה אִינדוֹנֵזִיָה מחולק לשתי קטגוריות, כלומר ביטויים אנדוצנטריים וביטויים אקסוצנטריים. ביטויים אנדוצנטריים ה...

20 דוגמאות לביטויי הנחיה אקסוצנטרית במשפטים באינדונזית

במבט מהאלמנטים המרכיבים, סוגי ביטויים מחולק לשתי קטגוריות, כלומר ביטויים אנדוצנטריים וביטויים אקסוצנטריים. לפרטים נוספים אודות שני סוגי הביטויים תו...

13 דוגמאות למשפטים נגד אנטילימקס באינדונזית

בשפה אִינדוֹנֵזִיָה, אנחנו יודעים כל מיני דמות דיבור, כפי ש דוגמא לסאטירה, דוגמה לדמות שיא הדיבור, מַקבִּילוּת, דוגמה לסינקדוג, דוגמה לדמות סמלית ש...

13 דוגמאות לנטיות במשפטים

בקביעת משפטים טובים ונכונים, זה חייב להיות אחריו שימוש באותיות גדולות, שימוש בפיסוק, ו השתמש בכתב נטוי נכון. השימוש בנטייה במשפטים מותאם למצב המשפט...

דוגמאות לאנטי-מילים מורכבות באינדונזית

אנטונימים מורכבים או שמכונים גם התנגדויות מורכבות הם אחד מאלה מסוגי אנטונים כאשר למילה הנדונה יש התנגדות של יותר ממילה אחת. במובן מסוים, מילה אחת ל...

21 דוגמאות לסעיפים מילוליים באינדונזית

סוג אחד מ סעיף בשפה אִינדוֹנֵזִיָה הוא סוגי סעיפים מילוליים. סעיף מילולי הוא אוסף של מילים, לפחות יש בו נושא ופרדיקט שהוא יסוד מִלָה עֲבוֹדָה. לשם ...

15 דוגמאות למשפטים פעילים פעילים באינדונזית

פועל פעיל הוא משפט שיש בו שניים או יותר מִלָה עבודה המבטאת פעולה או פעולה. למרות שהוא מציין פעולה או פעולה, ביטוי הפועל הפעיל מתמקד יותר בתפקידו לה...

insta story viewer